Despre Părintele Galeriu, cu drag
"În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin."
 
 
               Aşa începea fiecare cuvânt….Iar apoi, dogorâtorul “preaiubiţilor”de răsuna întreaga biserică…. Nume de care îmi  este dor. Urma apoi tâlcuirea la pericopa evanghelică a zilei, cu inconfundabila unire de registre:  scripturistic, patristic, artistic, ştiinţific…

               Părintele Galeriu a rânduit unei cete de copii un mic îndrumar  de ascultări: să ascultăm de  părinţi, să ne rugăm pentru ei, să ne înţelegem între fraţi, să spălăm blidul din care am mâncat, să îndeplinim mici treburi prin casă, potrivit cu vârsta fiecăruia….Adică implicare, asumare a lucrurilor puţin câte puţin…Nu chiar atrăgator pentru poznaşi neobosiţi.

               Dar bucuria care-i însoţea vorbele, gesturile, jocul de întrebări şi răspunsuri urmărit pe sub sprâncenele-i  dese cu un licăr aparte în privire,  schimba totul. Ţineai minte mai limpede decât povestea bunicilor.

               Apoi modul în care se săvârşea  fiecare sfântă slujbă, de către toţi cei trei  sfinţiţi slujitori – părintele Nicolae Bordaşiu şi părintele Ştefan Alexe -  fiecare dintre ei împărtăşind credincioşilor bucuria divină într-o altă  lungime de undă. Cu multă  atenţie.

               Iar rugăciunile spuse cumva aparte, încât se înţelegea  cuprinzător, fără multă explicaţie, chiar şi pentru copilandri. Deci foiala era amânată şi încercai  să vezi despre ce era vorba, chiar şi după ce terminai de pomenit “urgenţele” în faţa sfintelor icoane. Deci lucruri noi, care ţin mai ales lumina dumnezeiască şi mulţi sfinţi părinţi…

               Slujba  Sfintei  Învieri a Domnului  trăită  la biserica Sfântul Silvestru avea o bucurie aparte , nedespărţită  de glasul pătrunzător al  părintelui Galeriu, atât în rugăciune, cât şi în cântare. Şi cu  adâncă rezonanţă  chiar  în sufletele  celor  mai puţin obişnuiţi cu slujbele.

               Pe lângă multele   învăţături  din predici, nobleţea  rugăciunii sădită în suflete  în inima bisericii… Şi mai trebuie  pomenite “cele două minute româneşti” de după terminarea Sfintei Liturghii, în care se dădeau diverse lămuriri; fapt deloc lesnicios, mai ales că  la biserica Sfântul Silvestru  “canonul” predicii era de o oră şi mai bine…În aceste două minute româneşti , Părintele Galeriu înviora întotdeauna  atmosfera…pe lângă orarul de peste săptămână, încăpea şi un cuvânt  hâtru…şi autobuzul ajungea chiar mai repede acasă.

                Rămân  să aducă roade în brazda sufletului frânturi din   cuvintele  izvorâte  din harul Sfântului Duh, ajunse  déjà   lait-motive  ale predicilor sale: etimologia grecească a termenului de pocăinţă, - metanoia schimbarea  gândirii - , “astăzi” – ca timp al conlucrării  cu  Dumnezeu, învierea din moartea sufletului, mărturii ale oamenilor de ştiinţă  despre existenţa şi lucrarea lui Dumnezeu, chipul lui  Dumnezeu în om , cel care nu se şterge, ci se întunecă  numai, a iubi înseamnă  a trăi viaţa celuilalt,  Noul Testament care vorbeşte despre mine, cel ce citesc,  doritor de Dumnezeu, Răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos care este în viziunea Ortodoxiei de nedespărţit  de Învierea Sa...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

sus


 
 

 
Motto:
 

"Omul se realizeaza prin trei dimensiuni:

1. prin propria lui zidire dupa chipul lui Dumnezeu
2. prin operele lui
3. si prin urmasi: fii sau ucenici. "

 
Parintele Galeriu
 
 
 
 
 
           Rezolutia recomandata: 1024 by 768 pixels sau mai mare
           Site-ul a fost testat in Internet Explorer 6.0, Mozilla FireFox 1.5.0.4, Opera 8.54
           Copyright © ucenic.go.ro
           Toate drepturile rezervate
           Pozele Parintelui Galeriu si articolele care apar pe site apartin proprietarilor de drept. Site-ul www.ucenic.go.ro nu isi asuma nici un drept fata de
           respectivele poze sau articole.