10 August 2022 - 19 ani de la adormirea Parintelui Galeriu. Vesnica Pomenire!

Înzestrat de Dumnezeu cu nenumărate daruri, Părintele Constantin Galeriu a fost unul din cei mai cunoscuţi slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române.

Ca sacerdot, însufleţit de dorul desăvârşirii, a slujit şase decenii la Altarul Mântuitorului Hristos făcându-L cunoscut pe "Cel ce stăpâneşte peste viaţă şi peste moarte", nu doar păstoriţilor săi, ci şi nenumăraţilor credincioşi cărora le-a oferit cuvânt ziditor prin intermediul televiziunii şi radioului sau prin multe conferinţe ţinute în România şi peste hotare.

Slujba de apostol şi-a făcut-o deplin. El a dialogat cu teologi şi cu oameni de cultură laică, cu Biserica şi cu societatea, cu vârstnicii şi tinerii. Profesor de teologie, dăruit cu înţelepciune şi creativitate, ne-a fost dascăl şi sfătuitor, vorbindu-ne mereu despre darurile Învierii, despre Jertfă şi Răscumpărare, despre nesfârşita iubire a lui Dumnezeu.

Pentru el, spiritualitatea a fost dimensiunea definitorie a umanului. Un profesor duhovnicesc, un om de dialog, un misionar neobosit, un mărturisitor al Crucii şi al Învierii lui Hristos, al frumuseţii spirituale a Ortodoxiei şi a poporului român, părintele Constantin Galeriu rămâne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut o făclie de Paşti pentru suflete.

Preafericitul Parinte Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane Extras din editorial Ziarul Lumina 18.11.2010

"Avem o mare nevoie de ideile pe care le-a emis în viata sa Părintele Galeriu, de deschiderea sa, de iubirea sa cea fără hotare faţă de aproapele." " Părintelui Constantin Galeriu, Dumnezeu i-a dat şi darul acesta de a zidi bisericile sufletelor, mai ales ale tinerilor si cu precădere a ganditorilor, filosofilor, a celor care stăpânesc ideile si categoriile filosofice într-un fel sau altul. El, acelasi lucru căuta să zideasca în suflet: Biserica cea vie a Mantuitorului Hristos. Avem o mare nevoie de ideile pe care le-a emis în viata sa Părintele Galeriu, de deschiderea sa, de iubirea sa cea fără hotare fata de aproapele. Sa avem asadar credinta în Dumnezeu si sa-I fim recunoscători ca neamul nostru a odrăslit asemenea vlăstare, asemenea arbori roditori ca cei pe care-i descrie Biblia."

Prea Fericitul Parinte Patriarh Teoctist